• 0

Deal hot mỗi ngày

Kim cương viên

Sản phẩm Mã số Hình dạng
5.4 2342356 5.4 E Excellent VVS1 GIA Liên hệ
5.0 1221312424 5.0 D Excellent IF GIA 31,000,000VNĐ
Thong ke