• 0

Tuyển dụng

Tại Valerie, chúng tôi luôn xem “Con người là nguồn lực quý giá nhất”. Vì vậy, nguồn Nhân lực luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được Valerie coi trọng và thường xuyên củng cố, phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Thong ke